[Latest News][6]

Observera att nedan bansträckning gäller för Walk of Pain 2018. 
Bansträckningen för årets upplaga är ännu inte fastställd.


Bansträkning Walk of Pain

Banan är uppdelad på två slingor: den Östra rundan som är ca 45 km och den Västra rundan som är ca 40 km. Vi går de här båda slingorna i en liggande åtta, där skärningspunkten är vid Lindans bystuga, som alltså är både start och supportzon.

Start
Lindans bystuga (Källgattu 33, 60.544022, 15.077672)

Supportzoner
1. Parkeringen vid Mojesjön (Södra Moje 52, 60.599431, 15.087826)
2. Lindans bystuga (Källgattu 33, 60.544022, 15.077672)
3. Högbergsdammen, Gagnefs orienteringsklubb (Gråbobacken 24, 60.506917, 14.943944)
4. Lindans bystuga (Källgattu 33, 60.544022, 15.077672)

Den Östra rundan
(klicka på länken för att se karta, Östra rundan)
Vi börjar gå österut och för er som var med förra året så är det här en nästan identisk bansträckning. Vi går genom byarna Östtjärna och Gruvan. Till vänster ser vi Edstjärnen, som alltså givit namn till vår idrottsförening. För att sedan efter ca 5 km passera den unika flottbron som leder oss över Österdalälven. Sedan passerar vi Gagnefs kyrka och viker av mot Österfors där vi passerar ännu en flottbro.
Efter 10 km lämnar vi Gagnefs kommun tillfälligt och går in i Leksands kommun. I byn Fors viker vi av mot Hedby och går en vacker grusväg (1 km) över åkrarna mot Djura. Vi passerar Leksands Gråda och går över Österdalälven ännu en gång vid Gråda.
Efter det följer 5 km i vacker bymiljö där vi passerar byarna Moje, där supportzon 1 ligger vid parkeringen vid Mojesjön (Södra Moje 52, 60.599431, 15.087826). 26 km in i loppet kommer en jobbig sträcka med grusväg och svag uppförsbacke ett par kilometer. Vägen går på norra sidan (”baksidan”) av Djurmo Klack. Sedan vänder det och blir nedförsbacke, fortfarande grusväg dock.
Efter ca 33 km passerar vi E16 i en gångtunnel. Detta följs sedan av 5 km genom villabebyggelse i byarna Djurmo och Färjbacken fram till Djurås. I Djurås går vi sedan över Österdalälven igen och går gångbanan parallellt med E16 innan vi viker av in i byn Svedjan. Det blir sedan 1 km grusväg igen innan vi når fram till Djur och då har vi bara 1 km till Lindans bystuga och supportzon 2 som kommer efter 45.5 km.

Den Västra rundan
(klicka på länken för att se karta, Västra rundan)
Vi beger oss ut mot en ny slinga, denna gång västerut. De första 4 km är identiska med den Östra rundan, men sedan viker vi av mot byarna Nordbäck och Västerfors. Där svänger vi av på ännu en grusväg med svag uppförsbacke. Vi vandrar genom typisk dalaskog under ca 13 km. Om vädret tillåter går vi igenom Grådbergets fäbodar, annars fortsätter vi på grusvägen.
När vi når fram till Mockfjärd efter 66 km är det dags för supportzon 3 som ligger vid Högbergsdammen, Gagnefs orienteringsklubb (Gråbobacken 24, 60.506917, 14.943944).
Vi går bron över Västerdalälven och följer älven österut genom byarna Bröttjärna, Nysäl och Björka. Därefter viker vi av och korsar älven ännu en gång på väg in mot Djurås. Sedan kommer vi in på samma bansträckning som på den Östra rundan och går 4 km fram till Lindans bystuga. Där kommer supportzon 4 efter 86 km.
Sedan ger vi oss ut på den Östra rundan igen och kör de båda rundorna om och om igen tills endast en deltagare återstår!

Start typing and press Enter to search