[Latest News][6]

Edstjärns Idrottsklubb är en ideell idrottsklubb öppen för alla. EIK inriktar sig inte på någon speciell sport utan vill uppmuntra all form av idrott, främst bland ungdomar. Varje år arrangerar EIK olika evenemang i Edstjärnsområdet.

Namn: Edstjärns Idrottsklubb (EIK)
Organisationsnrummer: 802465-7887
Ordförande: Mathias Bengtsson (ordforande@eik.one)
Bildandedatum: 18 februari 2011

Bank: Skandiabanken
Namn: Arvid Birgersson
Clearingnummer: 9159
Kontonummer: 881 076-8
SWISH: 0730248085

Start typing and press Enter to search