[Latest News][6]

Esdtjärns Idrottsklubbs ändamål

EIK är en ideell idrottsklubb öppen för alla. EIK grundar sig på kristna värderingar, som idén om alla människors lika värde,vilket kan ta sig uttryck i en uppmuntrande idrottsanda och en tanke om att det viktigaste inte är att vinna utan att ha roligt och se motståndaren. EIK inriktar sig inte på någon speciell sport utan vill uppmuntra all form av idrott, främst bland ungdomar.

Start typing and press Enter to search